Vill du hjälpa till?

Det är full fart i Naturskyddsföreningen i Trelleborg. Många aktiviteter för naturintresserade. Ett miljöengagemang som stärks i synnerhet när det gäller planfrågor och inte att förglömma: vi har kommit igång med barn- och ungdomsverksamhet.

Det är bra. Samtidigt är det generella natur- och miljöintresset i kommunen lågt. Vi behöver ändra på det. Vi vill få med oss fler ut i naturen och vi vill öka våra insatser när det gäller opinionsfrågor.

Så vi behöver dig som har myror i benen och vill göra något. Ålder oväsentligt, men mycket gärna yngre förmågor – i synnerhet när det gäller kommunikation.