Vad vi gör

Några av våra aktiviteter som uppmärksammats under 2014Vi brinner för natur och miljö.

Vi upplever naturens mångfald genom att vandra, skåda fågel, vara med våra natursnokar på upptäcktsfärd, utforska allt det fantastiska som vår natur rymmer.

Vi engagerar oss i vattenfrågor, från åar och våtmarker till Östersjön.

Vi stimulerar på olika sätt till bättre och klokare användning av våra ändliga resurser. Vi arbetar med konsumentfrågor, från att i samarbete med handlarna informera om mer grönt och ekologiskt på tallriken till minskat svinn.

Vi tycker till och är en av remissinstanserna när kommunen planerar för till exempel bostäder och infrastruktur.

Och vi arrangerar fotokvällar.

I Sverige har vi 209 000 medlemmar bakom oss. I Trelleborg är vi cirka 525 medlemmar, varav 20-talet på olika sätt är aktiva.

Vi behöver bli fler aktiva. Som vill ägna några timmar åt natur- och miljöfrågor. Det kan vara praktiskt ledarskap vid vandringar, föreläsningar eller att bli en del i miljörörelsen, arbeta med klimatfrågor. Eller varför inte bli en del av våra natursnokar. Fler barn i naturen – visst är det en häftig paroll.

Vi behöver dig. Du som vill vara del av ett trevligt gäng, som har en enkel devis: Det vi gör ska vara kul.

Välkommen i föreningen!

Fyll i formuläret och skriv vad du vill brinna för.