Djur och natur

IMG_1735

Inom kommunens gränser finns flera olikartade naturmiljöer. Här finns en intressant fauna och flora, väl värd att stifta närmare bekantskap med. Från magnifika kronhjortar och vattensalamandrar till den spektakulära vårfloran i våra bokskogar i den norra delen av kommunen, t.ex. Kullatorp eller de i maj kabblekagula våtmarkerna Dalköpinge ängar och Beddinge ängar.

Vill du lyssna på kronhjortens magnifika bröl, följa med på grodsafari eller kanske uppleva allt? Vi erbjuder ett rikt utbud av naturupplevelser, som du kan läsa mer om i programmet.

Här finns ett rikt växtliv

Vissa arter är hotade och rödlistade d.v.s. kräver särskilt hänsynstagande för att kunna överleva. Bland växter som är speciellt intressanta och viktiga att känna till i naturvårdssammanhang kan nämnas följande:

Luddvårlök är en art, som är mycket speciell för Trelleborg. Den är en av landets mest sällsynta växter. Den förekommer på 12 lokaler i kommunen varav 11 är kyrkogårdar. 2009 räknades sammanlagt till 789 ex.
Spjutskråp är en speciell sydkustväxt vars gula blomsamlingar sticker upp ur sanddynerna tidigt på våren på flera av Trelleborgs sandstränder.
Fältsippa finns rikligt på sandiga torrhedar i Skateholm och Beddingestrand.
Backsippa finns på flera ställen vid sydkusten.

Av orkidéer är majnycklar och ängsnycklar vanligast. Särskilt i naturreservatet Dalköpinge ängar växer de i stort antal.
Nattviol och tvåblad finns på spridda lokaler mest i det småbrutna landskapet i kommunens norra del. På senare år har tvåblad även hittats söder om Modeshögs skola.
Praktnejlika växer mycket rikligt på och invid golfbanan mellan Albäck och Skåre. 2009 fanns ca 12.000 exemplar, troligen den rikaste lokalen i landet. Den finns även sparsamt på andra ställen vid kusten , t.ex. vid Smyge.

Intresserad av att engagera dig mer? Skicka ett mail via formuläret.