Hav & Vatten

IMG_4355Vatten på land och i hav. Hur påverkar de varandra och miljön? Varför är det till exempel så mycket rödalger på badstranden? Vad orsakar övergödning? Vad kan vi göra?

Initiativet till Vattengruppen togs för att söka kunskap och fördjupning om de samband och faktorer som kan tänkas påverka övergödningen av Östersjön.

Tyvärr har vi ingen aktiv vattengrupp just nu. Men är du intresserad av att träffas regelbundet och diskuterar frågeställningar eller förbereder exkursioner och studiebesök så är du varmt välkommen att höra av dig.

Tidigare har vattengruppen bland annat gjort å-vandringar för att kunna se förutsättningar för våtmarker i jordbrukslandskapet på Söderslätt. Även olika enskilda avloppslösningar har studerats och besökts. Vi använder oss av både publicerad litteratur och eget material. I Vattengruppen försöker vi titta på vattnets kretslopp. Samband mellan verksamheter på land och Östersjön knyts ihop.