Hav & Vatten

IMG_4355Vatten på land och i hav. Hur påverkar de varandra och miljön? Varför är det till exempel så mycket rödalger på badstranden? Vad orsakar övergödning? Vad kan vi göra?

Initiativet till Vattengruppen togs för att söka kunskap och fördjupning om de samband och faktorer som kan tänkas påverka övergödningen av Östersjön.
Vi träffas regelbundet och diskuterar frågeställningar eller förbereder exkursioner och studiebesök. Vi har bland annat gjort å-vandringar för att kunna se förutsättningar för våtmarker i jordbrukslandskapet på Söderslätt. Även olika enskilda avloppslösningar har studerats och besökts. Vi använder oss av både publicerad litteratur och eget material. I Vattengruppen försöker vi titta på vattnets kretslopp. Samband mellan verksamheter på land och Östersjön knyts ihop.
Du som känner att det här vill jag veta mer om eller till det här kan jag bidra med kunskap eller erfarenhet till, häng på och kontakta Bertil Ohlsson.

Kontaktpersoner:
Bertil Ohlsson k.bertil at telia.com