Skadade fåglar – så gör du

KFV eller Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt startades i Kristianstad 1979 med uppgift att vinterutfodra och att ta hand om och rehabilitera oljeskadade fåglar. I dag är det ett riksförbund med ca 40 mindre anläggningar i huvudsakligen södra och mellersta Sverige.

Medlemmar är föreningar, som arbetar med rehabilitering av vilda djur och intresserade privatpersoner. I Trelleborgs och Vellinge kommuner verkar KFV Skåne sydväst, bildat 1983, som andra KFV-grupp i Sverige av Falsterbonäsets Naturvårdsförening och Trelleborgs Biologiska Förening samt resp kommun. Börje Gunnarsson blev då rehabiliterare i Trelleborg och fick så småningom en anläggning på Ståstorp. Jan-Åke Hillarp blev rehabiliterare i Vellinge kommun med en anläggning i Skanör. Förening bildades 1997. Sedan Börje slutat och anläggningen i Ståstorp lagts ned, så har KFV Skåne sydväst bara varit representerade i Trelleborg av Jessica och Thomas Åberg, som tyvärr avflyttade till Norrland för ett par år sedan. Vi har ett trängande behov av nya förstahjälpare i Trelleborg. Föreningen har fn 6 rehabiliterare med tillstånd på anläggningen i Skanör.
Idag tar KFV Skåne sydväst emot ca 350 djur om året. Strax över 50% av dessa kan återföras tillbaka till naturen. Vi är inblandade i det nationella oljeskyddsarbetet både vad avser lokala och regionala planer som nationell organisation under MSB och i samarbete med Räddningstjänsten och Kustbevakningen samt Svenska Blå Stjärnan.
Medel till verksamhet fås genom medlemsavgifter (fn ca 150 medlemmar), gåvor och donationer, kommunala bidrag (Vellinge kommun 15000 kr /år, Trelleborgs kommun 0 kr/år) och bidrag från djurskyddsföreningarna och Lions Club. Verksamheten bedrivs helt ideellt. Även våra veterinärer arbetar ideellt.
Utbildning av förstahjälpare och blivande rehabiliterare sker centralt inom KFV:s Riksförbund, som har en tvådagarskurs 2 ggr per år. Riksförbundet och KFV Skåne (regional samarbetsorganisation för de skånska KFV avdelningarna) utbildar också fågeltvättare och oljeskyddsgrupper. Lokalt sker utbildning i praktisk hantering av skadade vilda djur, foderlära m m.

Vad gör jag om jag ser en skadad fågel?

Kontakta KFV. Alla uppgifter finner du på KFV:s hemsida.