Natursnoksledare

Vi är ett glatt gäng som träffas inför varje termin och planerar för våra träffar. Inför varje träff har vi sedan mailkontakt då vi delar upp eventuella uppgifter mellan de ledare som kommer på den aktuella träffen. Vi ser snokledaruppdraget som roligt och viktigt. Det är inte speciellt tidskrävande och som snokledare behövs ingen speciell utbildning. Ett glatt humör och ett intresse för att vara med barn i naturen räcker långt. Vi blir gärna fler ledare! Kontakta Sophie om du är intresserad.

Sophie Tranborg, stranborg@hotmail.com,  0730-408040

Yvonne Ericsson, ericssonyvonne@hotmail.com

Jane Jönsson